Hej

Vad kan vi hjälpa dig med?

Kontakta oss

Vi utvecklar dina medarbetare

Den mänskliga faktorn är den viktigaste utmaningen för att minska företagets säkerhetsrisker. Utbildning är ett effektivt sätt att minska risken för incidenter med osäker, minskad eller stoppad leveransförmåga som resultat.

Förebyggande arbete

Avarn Security skräddarsyr utbildningar efter våra kunders behov inom bland annat säkerhet och krishantering, för att minska säkerhetsrisker vilket bidrar till att säkerställa leveransförmågan.

Utbildning leder till ökad säkerhet

Med utgångspunkt i en gedigen pedagogisk och praktisk erfarenhet kompetensutvecklar vi grupper och individer i att hantera situationer och utföra uppgifter på bästa sätt i ett specifikt sammanhang. Det är ett effektivt sätt att öka trygghet och medarbetarnas kunskap – och samtidigt den största förbättringsåtgärden för ökad säkerhet.

Exempel på utbildning:

  • Allmän säkerhetsutbildning
  • Arbetsmiljö
  • Brandskydd
  • Hotell- och receptionssäkerhet
  • Konflikthantering
  • Risk- och säkerhetsanalys
  • Självskydd

Kontakta oss

Kontakta oss för mer information