Hej

Vad kan vi hjälpa dig med?

Kontakta oss

Vision och identitet

En trygg leverantör

Vi är ett företag med en lång historia och som har gedigen erfarenhet av att skapa anpassade säkerhetslösningar åt stora och mindre företag och organisationer. 

Varje dag, året runt, bidrar våra 7 500 medarbetare till att skapa ett tryggare samhälle. Du möter oss i kollektivtrafiken, parker, köpcentrum, stadsdelsförvaltningar, bostadsområden, på museum, samhällsviktiga anläggningar, flygplatser, kontor, arenor och sjukhus.

Vårt namn kommer från de inspirerande orden värna och varna, två ord som är viktiga för oss alla i vårt dagliga arbete. Vår logotyp symboliserar samverkan och nya tekniska lösningar på framtidens säkerhetsbehov. Våra värderingar ligger till grund för hur vi uppträder och bemöter varandra och våra medmänniskor i varje situation, varje dag.

Vår affärsidé

Vi är den kompletta säkerhetsaktören.

Vår vision

Säkerhet och ansvarstagande i världsklass.

Våra värderingar

Ansvar
Vi är dedikerade uppgiften att skapa trygghet för våra kunder. Vi utmanar oss själva att hitta rätt lösning och att utvecklas. Vi är handlingskraftiga, pålitliga och tar ansvar för kvalitet och helhet. Vi är genomtänkta i beslut och handling. Det leder till nöjda kunder som har stort förtroende för oss. Förmåga att förnya oss utifrån våra kunders behov och leva upp till ställda krav. Förutsättningar för engagerade och passionerade medarbetare.

Omtanke
Vi har omtanke om människor, samhälle och miljö. Vi vinner respekt, är vänliga och ärliga. Vi söker förståelse för andras situation och är villiga att hjälpa. Det leder till långsiktiga relationer som lägger grunden för trygga kunder och medarbetare, lönsamhet och hållbar tillväxt. God personalpolitik och helhetsperspektiv i vårt arbete.

Samarbete
Vi har en god laganda och arbetar tillsammans med kunder och kollegor för att nå gemensamma mål. Det leder till öppenhet och en organisation med goda utvecklingsmöjligheter för medarbetare. Förmåga att nyttja rätt kompetens för att skapa effektiva och prisvärda helhetslösningar.

Se även