Hej

Vad kan vi hjälpa dig med?

Kontakta oss

Visselblåsning

Visselblåsning

Visselblåsartjänst - hjälp oss att göra rätt!

Inom Avarn vill vi vara stolta över arbetet vi utför varje dag - året om. Därför är det viktigt för oss att göra rätt, och ha en öppen och förtroendeingivande företagskultur.

Vår visselblåsartjänst erbjuder en möjlighet för anställda, affärspartners och för allmänheten att rapportera misstankar om allvarliga missförhållanden inom Avarns verksamhet. Tjänsten kan användas för att varna om allvarliga oegentligheter som kan påverka bolagets verksamhet, anställdas hälsa, samhället eller miljön negativt.

Vår visselblåsarfunktion

Vi har valt att ha en visselblåsarfunktion där L&L Advokatbyrå AB är extern och oberoende mottagare. Även den tekniska plattformen hanteras av en extern part – Colix Systems. I den närmare granskningen av inkomna rapporter samarbetar L&L med utvalda personer inom Avarn.

Kommunikationen är krypterad och lösenordskyddad. Du väljer själv om du vill vara anonym eller lämna dina kontaktuppgifter. Oavsett om du väljer att uppge vem du är eller inte så behandlas alla meddelanden som lämnas i tjänsten konfidentiellt.

Vad kan jag rapportera? 

En visselblåsning kan avse kännedom eller grundad misstanke om arbetsrelaterade missförhållanden av allmänintresse. Det kan röra sig om olagliga, oetiska eller annars skadliga aktiviteter som rör personer i nyckelpositioner eller annars ledande ställning inom Avarn. Exempel på sådana händelser är: 

  • Ekonomisk brottslighet såsom korruption och mutor, illojal konkurrens, penningtvätt, bedrägeri och förfalskning
  • Överträdelser av konkurrensrättslig lagstiftning såsom fastställande av priser eller andra otillåtna samarbeten med konkurrenter
  • Överträdelser av Avarns värdegrund och/eller Code of Conduct
  • Stora brister i säkerheten på arbetsplatsen eller produktsäkerhetsbrister
  • Allvarliga miljöbrott
  • Systematisk diskriminering eller trakasserier på arbetet

Du behöver inte ha bevis för din misstanke men alla rapporter ska lämnas i god tro. 

När bör jag inte använda visselblåsartjänsten?

Tjänsten ska inte användas för

  • reklamationer eller kvalitetsklagomål rörande våra säkerhetstjänster. Här hänvisar vi till vårt kundcenter på telefonnummer 010-222 20 00.
  • allmänna personalärenden såsom klagomål och missnöje med arbetsuppgifter, lön, kollegor eller överordnade. I den typen av frågor ber vi dig att vända dig till HR-avdelningen eller till din närmaste chef.

Här lämnar du din rapport i någon av våra visselblåsarplattformar

Följ de enkla anvisningarna för att rapportera ditt ärende antingen till Avarn Security AB eller till Avarn Security Systems AB. Systemen är öppna dygnet runt och året om.

Avarn Security ABhttps://avarn-app.colix.se/visselblasning-avarn-bevakning/
Avarn Security Systems ABhttps://avarn-app.colix.se/visselblasning-avarn-teknik/


Ytterligare rapportvägar för anställda

Medarbetare inom Avarn uppmanas att i första hand vända sig till sin närmaste chef vid misstanke om oegentligheter eller andra missförhållanden men är självklart välkomna att använda visselblåsartjänsten.

För vissa typer av frågor har Avarns anställda också andra rapportvägar, som finns på intranätet:

  • Centuri och GIA/ELIA för att rapportera en avvikelse/incident
  • Centuri och intranätet för att lämna ett förbättringsförslag

Jag vill hellre lämna min rapport muntligen eller i ett personligt möte

Det går bra och du har då två alternativ. Antingen använder du dig av rapporteringssystemet och skickar in en ljudfil med ditt meddelande eller så kan du ringa till L&L Advokatbyrå AB i Stockholm för att lämna dina uppgifter på telefon eller boka ett möte. 

L&L har telefonnummer 08-21 31 00 och nås under kontorstid. Ansvariga kontaktpersoner för visselblåsartjänsten är advokaterna Ann Nilsson och Mårten Lundmark. 

Ta gärna del av vår visselblåsarpolicy här.