Hej

Vad kan vi hjälpa dig med?

Kontakta oss

Samhällsansvar

Vi tar ansvar

Vi strävar efter att vara en engagerad och ansvarsfull samhällsaktör. Vi har tydliga och mätbara mål i vårt arbete med kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Hållbart företagande

Avarn Security ska alltid vara det självklara och hållbara alternativet. Hållbart företagande rapporteras varje kvartal och är uppföljningsbart. Mätbara mål är definierade i vårt lednings- och verksamhetssystem. 

Exempel på vårt hållbarhetsarbete:

 • Tydliga KPI:er som redovisas varje kvartal
 • Hållbar personalpolitik med mätbara mål NMI, sjukfrånvaro och personalomsättning
 • Koldioxidredovisning samt tydliga mål
 • Mätbara mål för mångfald i ledande positioner

Certifieringar

Att vara certifierad innebär att aktivt arbeta med ständiga förbättringar. Vår verksamhet är certifierad enligt:

 • ISO 9001:2015 Kvalitet
 • ISO 14001:2015 Miljö
 • AFS 2001:1 Arbetsmiljö
 • SSF 136:4 Larmcentraler
 • EN 50518 Europeisk standard för larmcentraler
 • SSF 1015:3 Anläggarfirma inbrottslarm
 • SSF 1008:3 Anläggarfirma brandlarm
 • SSF 1061:3 Anläggarfirma CCTV
 • Behöriga ingenjörer och certifierade låsmästare
 • Auktoriserat bevakningsföretag

Vårt miljöansvar

Så här ska vi minska vår miljöpåverkan:

 • Digitalisering och driftoptimering ska hjälpa oss att minska miljöutsläppen
 • Våra kontor ska ligga nära kollektivtrafik och uppfylla samma miljökriterier som byggnader med nollutsläpp
 • Kontinuerligt byta till fossilfria fordon
 • Minska resor till möten genom att använda digitala verktyg
 • Minska serviceunderhåll och utryckningar till kund genom fjärruppkoppling och modern teknik
 • Ställa samma miljökrav på våra leverantörer och underleverantörer
 • Mätbara mål för minskade koldioxidutsläpp och fossilfordon, och vi arbetar med beräkningar, mål och minskningar gällande koldioxidekvivalenter.