Hej

Vad kan vi hjälpa dig med?

Kontakta oss

Kompetensutveckling stärker företaget

Den mänskliga faktorn är den viktigaste utmaningen för att minska företagets säkerhetsrisker. Kompetensutveckling är det effektivaste sättet att minska risken för incidenter.

Ökar medarbetarnas trygghet

Med utgångspunkt i en gedigen pedagogisk och praktisk erfarenhet kompetensutvecklar vi grupper och individer i att hantera situationer och utföra uppgifter på bästa sätt i ett specifikt sammanhang. Det är ett effektivt sätt att öka trygghet och medarbetarnas kunskap – och samtidigt den största potentiella förbättringsåtgärden för ökad säkerhet.

 

Skräddarsydda utbildningar

Vi skräddarsyr utbildningar efter våra kunders behov inom bland annat säkerhet, arbetsmiljö och krishantering, för att minska säkerhetsrisker och bidra till att säkerställa leveransförmågan.

 

Exempel på utbildningar:

- Brandutbildningar
- Hot och våld i arbetslivet
- D-HLR/HLR

Övriga relevanta produkter

Kontakta oss

Kontakta oss för mer information