Hej

Vad kan vi hjälpa dig med?

Kontakta oss

Risk Solutions säkerhetsutbildningar

Den mänskliga faktorn är den viktigaste utmaningen för att minska företagets säkerhetsrisker. Kompetensutveckling är det effektivaste sättet att minska risken för incidenter.

Ökar medarbetarnas trygghet

Med utgångspunkt i en gedigen pedagogisk och praktisk erfarenhet kompetensutvecklar vi både grupper och personer i att hantera situationer och utföra uppgifter på bästa sätt i ett säkerhetsrelaterat sammanhang. Det är ett effektivt sätt att öka trygghet och medarbetarnas kunskap – och samtidigt den största potentiella förbättringsåtgärden för ökad säkerhet.

Hot och våld/konflikthantering

En teoretisk och praktisk utbildning för att skapa en trygghet hos personalen genom praktiska handlingsplaner och övningsmoment tillsammans med en professionell skådespelare.

PDV (Pågående dödligt våld)

En teoretisk och praktisk utbildning där ni får lära er hur ni ska agera om det skulle ske en PDV-relaterad situation på arbetsplatsen. De praktiska momenten genomförs tillsammans med en professionell skådespelare.

AOSP (Akut omhändertagande av självmordsnära person)

Utbildning om psykisk ohälsa och strategier för man hanterar en själmordnära person som befinner sig i en krissituation och behöver akut hjälp.

Sjukvårdsutbildningar

-D-HLR/HLR

Kontakta oss

Kontakta oss för mer information om tjänsten