Hej

Vad kan vi hjälpa dig med?

Kontakta oss

Risk Solutions operativa tjänster

Vår avdelning för specialtjänster, Risk Solutions, är redo att snabbt vara på plats när ditt företag har ett behov av skyddstjänster. Tillsammans med våra samarbetspartners kan vi utföra uppdrag över hela landet, och ute i världen.

Operativt jouravtal

Risk Solutions erbjuder jouravtal som ger kunden snabb tillgång till högkvalitativ säkerhetsrådgivning och ett direkt personskydd när så behövs. Med bara ett telefonsamtal bort når du Risk Solutions journummer och får då direkt kontakt med en säkerhetsrådgivare och kan med kort varsel erhålla personskydd, dygnet runt.

Personskydd

Personskydd syftar till att proaktivt och reaktivt skapa trygghet för en klient, en s.k. skyddsperson. Personskydd kan t.ex. behövas vid offentliga framträdanden, hotfulla personalärenden eller vid resor till områden där det kan finnas en förhöjd hotbild.

Säkerhetstransport

En säkerhetstransport syftar till att skydda transport och förflyttning av skyddsvärd materiel från punkt A till punkt B. Risk Solutions använder bl.a. operativ teknik som stöd vid transporterna.

Spaningsuppdrag

Ett spaningsuppdrag innebär t.ex. att dolt inhämta information mot ett geografiskt område eller en specifik plats där en problemställning finns. Resultatet från uppdraget ger er ett underlag inför vidare åtgärder och beslut. Risk Solutions använder operativ teknik som stöd vid uppdragen.

Skyddstillsyn

Genom skyddstillsyn besöker Risk Solutions på regelbunden basis skyddspersonen och dennes familj för att säkerställa att allt står rätt till och att skyddspersonen känner sig trygg i t.ex. sin bostad.

Verksamhets- och eventsäkerhet

Vid särskilda tillställningar, evenemang och konferenser erbjuder vi fullskalig säkerhet, alltifrån säkerhetstransporter för deltagarna, informationssäkra lokalerna till säkerhetsövervakning av området så att deltagarna kan få vara ifred från yttre påverkan.

Kontakta oss

Kontakta oss för mer information om tjänsten