Hej

Vad kan vi hjälpa dig med?

Kontakta oss

Risk Solutions tekniktjänster

Vi har tekniken på plats och kan snabbt hjälpa till med en teknisk säkerhetsundersökning för att fastställa om någon olovlig teknisk avlyssning pågår i lokalerna.

Teknisk säkerhetsundersökning (TSU)

Teknisk avlyssningsutrustning blir alltmer miniatyriserad, billigare och lättillgänglig. En teknisk säkerhetsundersökning är en av flera preventiva och reaktiva metoder som används inom ramen för ett gott informationssäkerhetsarbete. Metoden används för att detektera och avslöja olovlig avlyssningsutrustning (s.k. buggar).

Med mångårig erfarenhet från att detektera dold avlyssningsutrustning arbetar Risk Solutions säkerhetskonsulter med att skapa en avlyssningssäker och skyddad miljö för våra kunder.

Aktiva motåtgärder

Som ett komplement till traditionell teknisk säkerhetsundersökning erbjuder vi även aktiva motåtgärder för att störa ut dold ljudinspelning som sker i mötesrummet eller genom väggar.

Säkerhetsteknisk undersökning (TSU) av fordon

I vissa fall kan det finnas anledning att även genomföra en säkerhetsundersökning av valda fordon. Detta för att kunna detektera både olovlig inspelningsutrustning eller dolt placerad spårsändare (s.k. GPS-trackers).

Signalkontroll – kvalificerat informationsskydd mot industrispionage

Med en signalkontroll identifieras signaltekniska källor (elektromagnetiska transmissionssystem) som härrör från er arbetsplats. Målsättningen är att klarlägga vilken typ av eventuella signaltekniska källor som, på både kort och långt avstånd, kan röjas, hackas och avlyssnas och därmed ge olovlig åtkomst till er företagskänsliga data och information.

Akut larmväska, överfallslarm och fasta larmsystem – upprättas 24/7

Vi hjälper er med att akut upprätta ett områdeslarm om ert larmsystem plötsligt har havererat eller särskilt behov uppstår. Vi ger snabb service med uppkoppling mot vår larmcentral.

Kontakta oss

Kontakta oss för mer information om tjänsten