Hej

Vad kan vi hjälpa dig med?

Kontakta oss

Umbrella

Umbrella – en säker och motståndskraftig molnbaserad tjänst för alla företag.

Umbrella är en molnbaserad infrastruktur som ingår i konceptet ”Security as a Service” – en skräddarsydd lösning till en fast månadskostnad. Med Umbrella kan du som kund vara säker på att systemet är skyddat mot cyberattacker och alltid uppdaterat, vilket bidrar till ökad driftsäkerhet. 

Fördelar med Umbrella 

Säker

Vår infrastruktur är öppen, tillåtande och dynamisk – med stränga inbyggda och kringliggande säkerhetsmekanismer. Vi har noggrant valt ut produkter och tjänster från världsledande leverantörer som delar vår syn på interoperabilitet, kontinuerlig utveckling och integrationsmöjligheter – inga låsta system.

Kostnadseffektiv

Med Umbrella får du som kund en linjär och predicerbar kostnad som förenklar budgetering och prognostisering. Vi paketerar alla kostnader i en tjänst – inga dolda avgifter och inga överraskningar.

Ansvarsfördelad

Vi säkerställer att din verksamhets data uppfyller direktiven i ständigt föränderliga regelverk. Med Avarn Security kan du vara säker på att vi tar på oss ansvaret för efterlevnad genom noggranna konfigurationer och väsentliga riskreducerande åtgärder – oavsett om datan lagras lokalt, i molnet eller både och.

Klimatvänlig

Med en flytt av infrastrukturen till molnet och minimerad hårdvara så minskar vi klimatavtrycket redan vid installationen – Avarn Security kan åstadkomma mer med mindre resurser och optimera kapaciteten efter behov. Med automatiserade övervakningsmekanismer kan vi optimera tillgänglighet per distans på ett proaktivt sätt och reducera antalet platsbesök.

Övriga relevanta produkter

Kontakta oss

Berätta hur vi kan hjälpa dig