Hej

Vad kan vi hjälpa dig med?

Kontakta oss

Transport och logistik

Rätt teknik minskar antalet stölder

Svinn och stölder ur terminaler och transporter blir tyvärr allt vanligare. Med hjälp av kameraövervakning och passagekontroll bygger man bort risken för att obehöriga vistas i terminaler och logistikhallar.

  • Med intelligent kameraövervakning och videoanalys kan man både identifiera personer som rör sig vid godsuppställningsplatser och spåra godsets rörelse med inspelat material.
  • Aktiv kameraövervakning på lastbilsparkeringar och inhängnader ger omedelbart larm till larmoperatör som snabbt kan vidta åtgärder med väktare och polis. 
  • Godkända brandlarm och släckningssystem aktiveras då eventuell brand utbryter
  • Särskilda ytor med extra stöldbegärligt gods kan larmas både på traditionellt sätt och med hjälp av kameraövervakning.

Kontakta oss

Kontakta oss för mer information