Hej

Vad kan vi hjälpa dig med?

Kontakta oss

Ge nycklarna till oss och sov gott

Målet med tillsynen är att skapa en trygg och säker arbetsmiljö samt i möjligaste mån förebygga och förhindra incidenter.

Avarn Security säkrar fastigheter och områden

Tillsyn kan upptäcka och förebygga skador och oönskade händelser som inbrott, brand och vattenläckage. Vi utför tillsyn utifrån kundens speciella önskemål och kan vara på plats varje natt - 365 dagar om året.

Effektiv bevakning

Bevakningen utförs av väktare med mycket god kännedom om sitt område och som snabbt kan bedöma vilka insatser och åtgärder som situationen kräver. Utifrån företagsspecifika rutiner som utarbetas tillsammans med kunden skapas instruktioner som väktaren arbetar efter när ronden genomförs. 

Bevakning med hund

Bevakning med hund används vid tillsyn där hundens välutvecklade doftsinne och hörsel gör att väktaren får bättre kontroll över situationen. Tillsyn med hund ökar även säkerheten för väktaren. 

Kontakta oss

Kontakta oss för mer information