Hej

Vad kan vi hjälpa dig med?

Kontakta oss

Känslan av att allt är i ordning

Med områdesbevakning från Avarn Security skapar du trygghet i området för de som vistas där, oavsett område och tid på dygnet.

Avarn Security levererar både mobila och stationära bevakningstjänster inom områdesbevakning. Våra väktare är professionella och kan snabbt säkerställa att rätt åtgärder vidtas.

Bevakningen förebygger skador och produktionsstopp

Oavsett om väktaren är stationerad på området eller endast besöker området som en del av en större tillsyn, bidrar närvaron till att säkerställa ordningen. Under tillsynen kontrollerar väktaren att inga obehöriga befinner sig på området, samtidigt som väktaren kan rapportera skador som behöver åtgärdas.

Tillsynsväktare med hund kan hålla ovälkomna besökare borta. När ett larm går kan väktaren snabbt vara på plats för att säkerställa vad som inträffat och se till att rätt åtgärder vidtas. Det kan innebära att tillkalla polis, ambulans, brandkår eller fastighetsjour.

Kontakta oss

Kontakta oss för mer information om tjänsten