Hej

Vad kan vi hjälpa dig med?

Kontakta oss

Vi kontrollerar ditt brandskydd

Systematiskt brandskyddsarbete är ett myndighetskrav. För att avlasta din organisation kan vi utföra kontroll av brandskyddet i samband med tillsyn. 

Rätt utfört kan systematiskt brandskyddsarbete minska risken för avbrott och öka produktionssäkerheten. Dessutom utgör det ett underlag för myndigheternas tillsyn och ansluter sig till de krav på intern kontroll av arbetsmiljön som återfinns i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1 systematiskt arbetsmiljöarbete.

Exempel på innehåll i tjänsten:

  • Brandskyddskontroller som utförs av ordinarie väktare
  • Besiktning av byggnader
  • Upprättande av orienteringsritning och SBA-protokoll
  • Registrering av uppgifter i webbdatabas
  • Utbildning av personal

Vi samarbetar med Presto gällande dessa tjänster och genom att kombinera våra säkerhetstjänster med Prestos brandsäkerhetstjänster får du en trygg arbetsmiljö och vardag. Det är både en enkel och hållbar lösning då allt ingår i ditt avtal med oss. Vad innebär Avarn + Presto för dig som kund?

  • Presto genomför service av dina brandskyddsinstallationer, på så sätt vet du att utrustningen alltid är redo när det behövs
  • Presto ser till att dina brandredskap är strategiskt placerade vilket ger dig tryggheten att rätt släckmedel är på rätt plats
  • Du får tillgång till kontrollsystemet PreVision där vi på Avarn enkelt kan hjälpa dig genomföra dina egenkontroller för brand i samband med vår ordinarie tillsynsronderingar. Detta gör det enkelt för dig att få kontroll på dina risker och du vet att du har ett fullgott skydd året om
  • Allt säkerhetsarbete samlas i ditt Avarn-avtal, vilket också bidrar till färre transporter och en bättre hållbar lösning

Kontakta oss

Kontakta oss för mer information om tjänsten