Hej

Vad kan vi hjälpa dig med?

Kontakta oss

Vi kontrollerar ditt brandskydd

Systematiskt brandskyddsarbete är ett myndighetskrav. För att avlasta din organisation kan vi utföra kontroll av brandskyddet i samband med tillsyn. 

Rätt utfört kan systematiskt brandskyddsarbete minska risken för avbrott och öka produktionssäkerheten. Dessutom utgör det ett underlag för myndigheternas tillsyn och ansluter sig till de krav på intern kontroll av arbetsmiljön som återfinns i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1 systematiskt arbetsmiljöarbete.

Exempel på innehåll i tjänsten:

  • Brandskyddskontroller som utförs av ordinarie väktare
  • Besiktning av byggnader
  • Upprättande av orienteringsritning och SBA-protokoll
  • Registrering av uppgifter i webbdatabas
  • Utbildning av personal

Kontakta oss för mer information

Berätta hur vi kan hjälpa dig