utbildningar parkering

Hej

Vad kan vi hjälpa dig med?

Kontakta oss

Vi utbildar inom parkering

Avarn Security genomför kontinuerligt utbildningar inom området parkering åt ett femtiotal kommuner och även åt flera statliga myndigheter. Våra utbildningar inom parkering:

Utbildning av offentligrättsliga parkeringsvakter enligt polisens föreskrift för kommunal mark - 18 dagar

När en kommun beslutar om att införa parkeringsövervakning så hjälper vi kommunen genom hela processen. Vi utbildar enligt riksreglerna samt efter kommunens egna policyer och riktlinjer. 
Lokala förutsättningar ges stort vikt i Sveriges mest krävande och
givande offentligrättsliga parkeringsvaktsutbildning.

Fortbildning offentligrättsliga parkeringsvakter enligt Polisens föreskrift för kommunal mark - 2 dagar

Enligt Rikspolisstyrelsen föreskrifter om utbildning av offentligrättsliga parkeringsvakter så ska fortbildning genomföras fortlöpande. Denna bör denna genomföras minst vart annat år. Fortbildning gäller även en parkeringsvakt som tidigare genomgått grundutbildning men inte tjänstgjort inom 12 månader. Ur innehållet:

 • Repetition av grundläggande moment.
 • Konflikthantering. 
 • Inskickade frågeställningar besvaras med hjälp av aktuella domar.

Flytt av fordon - 2 dagar

Utbildningen vänder sig till handläggare inom kommun och operativa trafikövervakare som är delaktiga i flytt av fordon. Utbildningen navigerar smidigt genom författningarna och lagar som reglerar denna myndighetsutövning. Ur innehållet:

 • Beslutsvägar och rättsfall som belyser rollerna i verkliga ärenden. 
 • Praktiska exempel, uppslagsmaterial samt förslag till rutiner. 
 • Kunskaper som bidrar till att fatta beslut om flytt av fordon samt verkställighet på ett rättssäkert och professionellt vis. 
 • Erfarenheter från andra kommuners beslut diskuteras och hela flyttningsförfarandet gås igenom och övas.

Övervakning och kontroll på tomtmark - 5 timmar

Fastighetsägare eller bostadsrättsförening kan själva övervaka sin egen mark och efter utbildning kan ni själva utföra parkeringsövervakning på privatägd mark enligt lag om kontrollavgift vid olovlig parkering. Ur innehållet:

 • Lagliga förutsättningar och verktyg för att själva kunna ta ut kontrollavgifter och ordna er parkering. 
 • Skyltning enligt vägmärkesförordningen och hur en kontrollavgift utfärdas. 
 • Fullständiga lösningar, instruktioner och handledning i parkeringsfrågan.

LKOP - för bolag som bedriver kontroll på tomtmark - 2 dagar

Efter denna utbildning kan ni arbeta enligt vår samarbetspartners Sveparks etiska riktlinjer samt fullfölja en total övervakning enligt givna körlistor. Ur innehållet:

 • Grundlig utbildning i Lagen om kontrollavgift och vägmärkeskunskap enligt Vägmärkesförordningen. 
 • Praktiskt rapporteringslära med kvalificerad och utbildad handledare.

Övriga relevanta produkter

Kontakta oss

Berätta hur vi kan hjälpa dig