Hej

Vad kan vi hjälpa dig med?

Kontakta oss

Parkeringsövervakning

Våra välutbildade parkeringsvakter är på plats för att öka trafiksäkerheten.

Med fokus på trafiksäkerhet

Parkeringsvakten bidrar till en ökad trafiksäkerhet i bostadsområden och stadsmiljö. Att informera om parkeringsregler och hänvisa till lämpliga parkeringsområden ingår i arbetet, liksom att kontrollera att erlagda avgifter och tillstånd är korrekta.

Underlättar administrationen

Våra parkeringsvakter arbetar på tomtmark och gatumark, och vi hanterar hela processen, från utfärdande av kontrollavgifter till administration och handläggning av ärenden.

Parkeringsautomater och telefonparkering

Avarn Security erbjuder också service av parkeringsautomater med våra utbildade tekniker. Vi kan även installera och driftsätta egna eller kunders parkeringsautomater samt tillhandahålla service, reparationer och utrustning och kontant- och kontokorthantering med löpande redovisning till kund. 

Vi erbjuder också bra och förmånliga lösningar med telefonparkering.

Kontakta oss

Kontakta oss för mer information om tjänsten