parkeringsvakter trafiksäkerhet

Hej

Vad kan vi hjälpa dig med?

Kontakta oss

För ökad trafiksäkerhet

Avarn Securitys parkeringsvakter ser till att inga hinder stoppar trafiken och bidrar till att öka säkerheten och framkomligheten i trafiken.

Parkeringsvakten bidrar till en ökad trafiksäkerhet i bostadsområden och stadsmiljö. Våra parkeringsvakter arbetar på tomtmark och gatumark, och vi hanterar hela processen.

Parkeringsautomater och telefonparkering

Avarn Security erbjuder också service av parkeringsautomater med våra utbildade tekniker och vi erbjuder även förmånliga lösninMed fokus på trafiksäkerhet
Parkeringsvakten bidrar till en ökad trafiksäkerhet i bostadsområden och stadsmiljö.

Kontakta oss

Kontakta oss för mer information