Hej

Vad kan vi hjälpa dig med?

Kontakta oss

För att skydda medarbetare och värden

Med försäkringsbolagens ökade krav är det en självklarhet för många företag att investera i en egen säkerhetsanläggning.

En säker arbetsplats

Med ett inbrottslarm skapas en trygg arbetsplats, störningar minimeras och produktionsbortfall undviks. Syftet med ett inbrottslarm är att så tidigt som möjligt detektera ett intrång i de lokaler eller områden det är ämnat att skydda, för att sedan möjliggöra en snabb och korrekt åtgärd via uppkoppling mot larmcentral.

Inbrottslarm kan även integreras med till exempel ett passagesystem.

Avarn Security projekterar och installerar godkända och ändamålsenliga inbrottslarmanläggningar åt våra kunder.

Kontakta oss

Kontakta oss för mer information om tjänsten