Hej

Vad kan vi hjälpa dig med?

Kontakta oss

En trygg och säker handel

Svinnet i butiker kostar miljarder kronor varje år. Våra medarbetare bidrar till att minska antalet stölder och snatterier.

Våra medarbetare bidrar till en tryggare butik

Butikskontrollantens uppdrag är att förhindra och ingripa vid snatteri, stöld och skadegörelse. Det är även en trygghet för personalen att veta att Avarn Securitys medarbetare finns i butiken och kan ingripa när så krävs.

Assisterar med pappersarbetet

I arbetet som butikskontrollant ingår även att assistera med allt kringarbete som uppstår vid till exempel ett gripande. Det kan vara rapportskrivning och att fungera som kontaktperson gentemot polisen.

Fler tjänster inom området:

  • Kontroll av anställda vid hemgång
  • Leveranskontroller
  • Personlarm för personal
  • Planering av butik och inredning för att minska antalet stölder och rån
  • Provköp av civil väktare
  • Svinnutredningar
  • Säkerhets- och riskbedömningar
  • Säkerhetsutbildning för butikspersonal
  • Utpasseringskontroller

Kontakta oss

Kontakta oss för mer information om tjänsten