Hej

Vad kan vi hjälpa dig med?

Kontakta oss

För ett tryggare Sverige

Tillgänglighet och öppenhet behöver inte betyda osäkerhet. I kommunhus och på sjukhus måste allmänheten kunna få tillträde utan att säkerhet och trygghet åsidosätts. 

Avarn Securitys medarbetare gör skillnad - varje dag

Nattetid utför vi kommunbevakning, där våra väktare arbetar förebyggande genom att bygga relationer och interagera med kommunens invånare. På så vis fungerar vi som ett stöd i uppdragsgivarens trygghetsskapande arbete. Våra ordningsvakter finns på plats på sjukhus och kommunhus för att skapa en trygg och säker miljö. 

Rätt teknik ökar säkerheten

Med passagesystem och besöksregistrering skapas både säkerhet och tillgänglighet samtidigt som både besökare och anställda kan känna sig trygga. Handikappsanpassade dörrmiljöer med dörrautomatiker kopplas lätt ihop med säkerhetssystemet. Porttelefoner vid obemannade entréer möjliggör för besökaren att nå den som söks, samtidigt som säkerheten bibehålls. Kameraövervakade parkeringar och parkeringshus ökar känslan av trygghet samtidigt som risk för bilinbrott minskar.

Kontakta oss

Kontakta oss för mer information