Hej

Vad kan vi hjälpa dig med?

Kontakta oss

Sakkunnig brandlarm Systems

Mattias är både säljare och sakkunnig brandlarm, en riktigt rolig kombination, tycker han.
Mattias Lisovski
Avarn är en bra arbetsgivare som bryr sig om sin personal. Man får möjlighet att utvecklas och det är lätt att komma vidare internt om man visar engagemang

Mattias Lisovski kallar sig själv "brand-nörd" och har tjugo års erfarenhet av att rådgiva kunder och ta fram de bästa lösningarna ur ett brandtekniskt perspektiv.

Vad gör du på jobbet?

– Jag har en delad tjänst där jag kombinerar min roll som säljare med rollen som sakkunnig brandlarm. Som säljare är det mycket fokus på projektering av brandlarmanläggningar. Tillsammans med min kollega på kalkylstöd tar vi fram lösningar som bygger på efterfrågade kravställningar i förfrågningsunderlag och kundens önskemål. Varje anläggning är unik och det gäller att hitta en balans mellan lösning, behov, krav och prissättning. Som sakkunnig har jag huvudansvaret för Avarns verksamhet som anläggarfirma brandlarm. I samråd med mina delegerade sakkunniga ute i landet utvecklar vi rutiner för verksamheten som bidrar till att höja kvaliteten på våra levererade anläggningar, att jobba mer effektivt och inte minst uppfylla de krav som ställs på oss som anläggarfirma. Jag genomför även utbildningar med vår egna personal och samarbetspartners som utför installationer på våra anläggningar.

Vilka projekt ligger dig extra varmt om hjärtat?

– Projektet Platinan i Göteborg sticker ut. Ett gigantiskt projekt som pågick under nästan fem år och Avarn var delaktiga hela vägen från systemhandling till färdig anläggning. En extremt komplex byggnad där brandlarm är en viktig funktion i brandskyddet. Sen är det alltid en speciell känsla med projekt som berör om-/tillbyggnationer av anläggningar som jag varit med och byggt som tekniker.

Hur hamnade du i brandlarmsfacket?

– Jag började som larmtekniker i början av 2000-talet och efter något år halkade jag in på några brandlarmsprojekt på Chalmers i Göteborg. Jag blev fast direkt och insåg att ju mer man kan, desto roligare är det. Jag kallar mig ofta för en ”brand-nörd” och tror att man nog måste vara det lite grann för att gilla yrket.

Hur håller du dig uppdaterad inom området?

– Som behörig ingenjör och anläggarfirmaansvarig måste man hålla sig uppdaterad. Som behörig ingenjör förnyar man sitt certifikat vart femte år. Det finns många bra forum och mässor för att upprätthålla kunskaperna och lära sig tolka regelverken. Jag håller själv en del föreläsningar och utbildningar och det är ett bra tillfälle att få input.

Vad är bäst med att jobba på Avarn?

– Mina kollegor! Många på Göteborgskontoret har jobbat tillsammans de här 20 åren och vi är som en liten familj. Sen är det ett omväxlande och utmanande arbete. Avarn är en bra arbetsgivare som bryr sig om sin personal. Man får möjlighet att utvecklas och det är lätt att komma vidare internt om man visar engagemang. Sen vill jag lyfta fram mina närmsta kollegor på sälj, Mattias Davidsson som är projektledare på brandlarm, våra brandtekniker samt Krister Svensson på kalkylstöd. Utan dessa stjärnor omkring mig hade jag aldrig lyckats med det jag gör idag.