Hej

Vad kan vi hjälpa dig med?

Kontakta oss

Strategiskt säkerhetsarbete minskar risker

Hot mot personer och organisationer kan uppstå inom alla sektorer i samhället. När det händer är det ofta situationer med stor påfrestning för både den enskilde och organisationen.

Vi stödjer det strategiska och taktiska arbetet

Inom affärsområdet Risk Solutions arbetar vi strategiskt för att minska hotsituationer och säkerhetsrisker – och taktiskt för att ta fram tydliga och konkreta handlingsplaner. Dessutom kan vi stödja det operativa arbetet för att minska påverkan och skador vid eventuella incidenter. Allt i syfte att skydda dina viktigaste tillgångar: människor, objekt och processer – så att din drift och leveransförmåga säkras.

Bygger rutiner

Vi hjälper våra kunder att bygga upp rutiner och processer för att driva egna säkerhetsavdelningar. Vi agerar handläggare och projektledare med goda kontakter med polisen och övriga myndigheter som kan påskynda och effektivisera arbetet vid hotbilder och incidenter.

Vi hjälper dig med personskydd, säkerhetsanalyser, konsultation, utbildning, krishantering och debriefing – både inom landet och internationellt.

Vad kan Risk Solutions hjälpa till med:

  • Strategiskt arbete för att minska säkerhetsrisker
  • Taktiska handlingsplaner för att minimera skador vid incidenter
  • Kunskapsöverföring, bygger rutiner och processer för säkerhetsavdelningar
  • Handläggare och projektledare med goda kontakter med myndigheter
  • Både nationellt och internationellt
  • Utbildningar inom säkerhet

Övriga relevanta produkter

Kontakta oss

Kontakta oss för mer information